Test typów osobowości

Psychozabawa
Psychozabawa

Osobowość na podstawie 16 wyróżnionych typów

Opublikowano: 28 Lut 2016 o 20:52

Michal Čakrt (1996) w swojej książce Kto jest kim. Typy osobowości dla menadżerów, wymienił 16 typów osobowości. Niniejszy test jest opracowany na podstawie ankiety w niej zamieszczonej, jednak niektóre pozycje zostały przekształcone w celu możliwości  utworzenia narzędzia.

Uwaga: tego testu osobowości nie można zaliczyć do testów psychologicznych, gdyż nie jest on zgodny ze standardami psychometrycznymi. Skonstruowany został na podstawie ankiety do diagnozy osobowości, która według Michala Čakrta (1996) jest wynikiem pracy wieloletnich badań psychologów z całego świata. Jednakże, jeśli nie zgadzasz się z wynikiem testu to masz rację. Autorka niniejszego testu i firma “Rozwój” Wioleta Smerecka-Biel nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji. 

Instrukcja wykonania testu – ankiety

Usiądź w spokojnym miejscu, uważnie przeczytaj test i odnieś się do 56 twierdzeń zaznaczając  TAK lub NIE. Aby zobaczyć wyniki testu musisz zaznaczyć wszystkie odpowiedzi kliknąć na zieloną ikonkę z napisem WYNIK. Najlepsza odpowiedź zazwyczaj się taka, która przychodzi Ci pierwsza do głowy. Nie ma odpowiedzi dobrych i złych. Wypełnienie testu zajmuje około 10 minut. Życzymy miłej zabawy !

Interpretacja testu 16 typów osobowości

Rezultatem wypełnienia testu są dwa wyniki:

  • dowiesz się czy jesteś ekstrawertykiem/introwertykiem oraz czy kierujesz się bardziej intuicją (przeczuciem, tzw. “olśnieniem”, ) czy doznaniami (logiką, precyzją, dedukcyjną konstrukcją);
  • dowiesz się czy w swoim działaniu opierasz się na rozumowaniu/uczuciach oraz czy wolisz obserwować i odkładać decyzje na później/oceniać to co już jest;
  • oznaczenia literowe dwóch wyników końcowych należy połączyć razem i w ten sposób odczytać informację na temat typu własnej osobowości. Dowiesz się także w jakim zawodzie możesz poczuć się najlepiej.

Opis 16 typów osobowości

I D M C  Introwertyk rozumnie oceniający, doznaniowy: ceniący fakty, precyzyjny, sympatyczny, solidny, stały, praktyczny, dobrze zorganizowany, szanujący obowiązki, rozumny, ofiarny, dotrzymujący obietnic, realista. Inne cechy: rozsądny, racjonalny, bezosobowy, logiczny i zdecydowany w sprawach praktycznych, szybko przechodzi od słów do czynów; mało empatyczny, nie potrafi uświadomić sobie konsekwencji swych poczynań i decyzji w stosunku do innych osób; szanuje tradycje takie jak rodzina, kościół; prawie zawsze dotrzymuje obietnicy; cierpliwie i pokornie dotrzymuje ustalonych reguł; najbardziej przemawia do niego poczucie obowiązku; czci hierarchię w domu i w pracy; lubi ład, porządek, umiar i celowość; bywa członkiem różnych organizacji, klubów i społeczeństw; celebruje rytuały z okazji wydarzeń i rocznic; stawia na pierwszym miejscu pracę, a potem rodzinę i dom; potrafi poświęcić się pracy aż do granicy zagrożenia zdrowia i życia; najchętniej pracuje sam. Najbardziej wskazana praca: audytor, kontroler w banku, inżynier budowlany i konstruktor, księgowy, urzędnik skarbowy, policjant, pracownik w siłach zbrojnych, w bibliotekach i archiwach.

I D U C  Introwertyk uczuciowo oceniający, doznaniowy: skupiony na szczegółach, staranny, tradycjonalista, lojalny, cierpliwy, praktyczny, dobrze zorganizowany, szanujący służenie innym, oddany, opiekuńczy, konsekwentny, odpowiedzialny, kierownicze i odpowiedzialne stanowiska. Inne cechy: potrafi być wrażliwy na preferencje innych; chce być użyteczny i wychodzić naprzeciw oczekiwaniom bliźnich; ma szacunek dla historii i wierzy w sens kontynuowania ciągłości; skłonny do wyrzeczeń dla poświęcenia się pracy; dostosowuje się do regulaminów i obowiązujących przepisów; wyjątkowo solidny w pracy; ma doskonale rozwinięte poczucie sprawiedliwości; oszczędny; szanuje i respektuje oficjalne tytuły, symbole stanowisk, wpływów i urzędów; miły, solidny i wrażliwy. Najbardziej wskazana praca: sekretarka, opieka na chorymi i starszymi, lekarz, założyciel organizacji dobroczynnej czy przytułku, asystent, pielęgniarz, pracownik w szkole i w innych instytucjach dla dzieci, dział obsługi klienta, stanowiska kierownicze średniego szczebla, ekolog.

I D M O   Introwertyk rozumnie obserwujący, doznaniowy: logiczny, pożyteczny, praktyczny, realista, ceniący fakty, analityczny, wiedzący co należy, niezależny, lubiący przygody, spontaniczny, zdolny do przystosowania się, stanowczy. Inne cechy: stara się próbować wszystkiego naraz, czynność nie może być podporządkowana celowi i jemu służyć (musi posiadać urok niezależny od wyników); zwolennik egalitaryzmu i oddany swoim braciom i siostrom aż po grób; potrafi walczyć z autorytetami; robi to, co sam uzna za prawidłowe; jest zwolennikiem jak najbardziej oszczędnych metod i procedur; ma osobowość najbardziej lakoniczną i zachowuje się z dużą rezerwą ze wszystkich typów; bardzo odważny; szkoła jest dla niego poza obszarem zainteresowań; jest pospieszny, bezpośredni, nieortodoksyjny, mało dyplomatyczny; obcy jemu jest demokratyczny styl kierowania ludźmi; potrafi się sam motywować; trudny do pokierowania. Najbardziej wskazana praca: kierowca formuły 1, spadochroniarz, nurek, alpinista, sportowiec, myśliwy, inżynier i mechanik  w dziedzinach stosowanych, prawnik, analityk inwestycji, dziennikarz, śledczy w specjalnych oddziałach lub w brygadach antyterrorystycznych.

I D U O   Introwertyk uczuciowo obserwujący, doznaniowy: opiekujący się innymi, delikatny, skromny, zdolny do przystosowania się, wrażliwy, współpracujący, ma dobrą zdolność obserwacji, lojalny, ufny, spontaniczny, pełny zrozumienia dla innych, harmonijny. Inne cechy: miłośnik sztuki; potrafi być hedonistyczny i impulsywny; nie potrafi w skupieniu i szczegółowo planować, starannie się przygotowywać i ćwiczyć; zachowanie jego sprawia wrażenie, iż nie odczuwa zmęczenia, bólu i strachu; bywa bezwarunkowo i bezgranicznie przychylny; nie ma potrzeby dzielenia swojej radości z nikim innym, nawet z bliskimi osobami; Najbardziej wskazana praca: tłumacz, muzyk, tancerz, dyrygent, malarz artystyczny, sportowiec, aktor, degustator.

I Y U C   Introwertyk uczuciowo oceniający, intuicyjnyzaangażowany, lojalny, empatyczny, twórczy, intensywny, głęboki, zdecydowany, mający koncepcję, wrażliwy, z rezerwą, myślący globalnie, idealista. Inne cechy: głęboki, roztropny i skomplikowany, potrafi sprostać wieloaspektowym zadaniom i problemom; interesuje się ludźmi i chce im pomagać; ma niezmiernie bogate życie wewnętrzne, łatwo daje się zranić; jest bardzo stały i ceni sobie swoją wewnętrzną integralność; szanuje wierność wartościom i zasadom; jest dobrym, twórczym uczniem i studentem; jest odpowiedzialny, bardzo empatyczny; woli sytuację, w której może się z kimś zgodzić; ma ogromną fantazję i wyobraźnię; najbardziej poetyczny ze wszystkich typów osobowości; komunikatywny; nie ma problemów w związkach z najbliższymi w grupach koleżeńskich czy w pracy; niezbyt dobrze sobie radzi z krytyką, ma największe tendencje samobójcze ze wszystkich typów osobowości; jest wiernym i oddanym partnerem. Najbardziej wskazana praca: lekarz, psychiatra, psycholog, terapeuta, kariera duchownego, związana z twórczością artystyczną, dział personalny, opieka społeczna, dział reklamacji, doradca, sprzedawca.

I Y M C   Introwertyk rozumnie oceniający, intuicyjnyniezależny, logiczny, krytyczny, oryginalny, stały w poglądach, wizjoner, wymagający, ceniący prywatność, myślący kontekstowo, autonomiczny, teoretyzujący, myślący systemowo. Inne cechy: ma najmocniejszą ze wszystkich typów wiarę w siebie; indywidualista; według niego ludzie i rzeczy maja służyć pozytywnym i konkretnym celom; ma skłonność do skrajnego pragmatyzmu; bardzo otwarty na nowe wizje i wyobrażenia; zdarza się, że jest bardzo ściśle skoncentrowany na jakimś celu i nie widzi ani słyszy niczego innego; jego zachowanie nie zawsze koreluje z odczuciami; w kontaktach towarzyskich często zachowuje się z wyższością; zazwyczaj lepiej sobie radzi w pracy niż poza nią; zarówno w domu, jak i w pracy niechętnie trzyma się utartych reguł; na skłonność do nieustannego poprawiania i udoskonalania; w sferze uczuciowej jest bardzo wrażliwy, często to ukrywa pod grubą i chłodną skorupą. Najbardziej wskazana praca: budowniczy, konstruktor, naukowiec, polityk, wysokie stanowiska menadżerskie.

I Y U O   Introwertyk uczuciowo obserwujący, intuicyjnyempatyczny, delikatny, etyczny, zdolny do adaptacji, zaangażowany, lojalny, twórczy, oddany, ciekawy świata, głęboki, wstrzemięźliwy, rozumiejący innych. Inne cechy: spokojny, rozważny i miły w obejściu; potrafi nawiązać głębokie, bliskie związki jedynie z kilkoma osobami; ma spore poczucie humoru wynikające z wewnętrznego świata jego wartości; jest skłonny ponosić wielkie ofiary w imię tego, w co wierzy; potrafi być bezlitosny wobec zdrajców i renegatów, chociaż sam się nim staje; niezwykle wrażliwy na zło i ciemne sprawy; myśli i decyduje w kategoriach czarno-białych; nie lubi, kiedy mu się przerywa jeśli coś robi; bardzo oddany rodzinie i swojej pracy; przyjemnie się z nim współpracuje; przyjazny i sympatyczny; nie potrafi wybaczać; perfekcjonista. Najbardziej wskazana praca: naukowiec.

I Y M O   Introwertyk rozumnie obserwujący, intuicyjny: logiczny, sceptyczny, preferujący wiedzę, oderwany, teoretyzujący, z rezerwą, precyzyjny, niezależny, spekulatywny, oryginalny, autonomiczny, stanowczy. Inne cechy: najbardziej precyzyjny w wyrażaniu swoich myśli; bezlitośnie logiczny, skupiony na istocie sprawy; najchętniej pracujący w samotności, w ciszy; domator, model roztargnionego profesora; intelektualnie niezależny; zdarza się, iż jest nietaktowny i nieczuły. Najbardziej wskazana praca: architekt budowli czy konstrukcji, matematyk, naukowiec, filozof, pedagog w pracy ze starszą i bardziej dojrzałą młodzieżą.

E D M C   Ekstrawertyk rozumnie oceniający, doznaniowy: ceniący działanie, zdolny do adaptacji, wesoły, elastyczny, energiczny, błyskotliwy, spontaniczny, pragmatyczny, beztroski, elokwentny, otwarty, zwinny, zręczny. Inne cechy: dobry kolega, gorszy przyjaciel; potrafi uciec się do manipulacji, być bezlitośnie pragmatyczny; żyje chwilą, nie dba o jutro, bywa nieobliczalny; nie powinien mieć problemu z oddzieleniem pracy od domu. Najbardziej wskazana praca: negocjator, mediator.

E D U C   Ekstrawertyk uczuciowo oceniający, doznaniowyentuzjastyczny, zdolny do adaptacji, lubiący zabawę, przyjazny, witalny, towarzyski, elokwentny, współpracujący, beztroski, tolerancyjny, otwarty, sympatyczny. Inne cechy: przyjazny, urokliwy, ma optymistyczny stosunek do ludzi; ulubiony wspólnik i partner; wrażliwy; nie znosi izolacji od ludzi i samotności, często zna najnowsze trendy w modzie; łatwo poddaje się wpływom innych; może być źródłem inspiracji i wzruszeń; analiza danych i punktualność nie jest jego mocną stroną. Najbardziej wskazana praca: dział propagandy, public relations, organizator sprzedaży, nauczyciel nauczania początkowego, sfera socjalna, artysta, pracownik pogotowia, pielęgniarz.

E D M O   Ekstrawertyk  rozumnie obserwujący, doznaniowy: logiczny, zdecydowany, systematyczny, obiektywny, wydajny, bezpośredni, praktyczny, dobrze zorganizowany, bezosobowy, odpowiedzialny, uporządkowany, konsekwentny. Inne cechy: dobrze zna swoje środowisko, zarówno w domu, jak i w pracy; doskonały organizator; lubi jak w życiu prywatnym wszystko zazwyczaj odbywa się zgodnie z tradycją i normą. Najbardziej wskazana praca: w tradycyjnych i szanowanych instytucjach, gdzie trzeba umieć oddzielić uczucia od potrzeb instytucji.

E D U O   Ekstrawertyk uczuciowo obserwujący, doznaniowy: odpowiedzialny, lojalny, konsekwentny, z osobistym zaangażowaniem, towarzyski, harmonijny, zdolny do współpracy, taktowny, precyzyjny, współczujący, tradycyjny, wychodzący naprzeciw. Inne cechy: najbardziej towarzyski typ osobowosci; ma skłonności do idealizowania kogokolwiek lub czegokolwiek; głównie służy innym; jego działania są dobrze zorganizowane; opiekuńczy, wrażliwy, czuły, serdeczny; pielęgnuje tradycje; potrzebuje stałego doceniania i potwierdzania sympatii dla swojej osoby; solidny w wypełnianiu swoich obowiązków, czci autorytety; bywa wykorzystywany przez innych. Najbardziej wskazana praca: sprzedawca, praca w służbie zdrowia, w szkołach.

E Y U C   Ekstrawertyk uczuciowo oceniający, intuicyjny: twórczy, ciekawy świata, entuzjastyczny, elastyczny, spontaniczny, ekspresywny, niezależny, przyjazny, wrażliwy, energiczny, z wyobraźnią. Inne cechy: potrafi kochać i nienawidzić bezkrytycznie, namiętnie i niewiarygodnie, wesoły, pogodny, pełen zapału i pomysłów, ma wyobraźnię; rozwiązuje niemal każdy problem; nie znosi rutyny; uważny słuchacz i oddany obrońca; bywa zmienny, depresyjny, ma skłonność do migren. Najbardziej wskazana praca: wszędzie tam, gdzie jest wiele ludzi, bez sztywnych reguł i norm.

E Y M C   Ekstrawertyk rozumnie oceniający, intuicyjnyprzedsiębiorczy, niezależny, elokwentny, oceniający strategicznie, twórczy, wyzywający, analityczny, mądry, zdolny, poddający w wątpliwość, teoretyzujący, zdolny do adaptacji. Inne cechy: doskonały analityk, cierpliwy, mający wiele pomysłów, elokwentny, wizjoner; utrzymuje stały krąg przyjaciół i znajomych; raczej z natury nieśmiały, nie lubi rutyny. Najbardziej wskazana praca: wynalazca i konstruktor.

E Y U O   Ekstrawertyk uczuciowo obserwujący, intuicyjnylojalny, idealista, indywidualista, elokwentny, odpowiedzialny, ekspresywny, entuzjastyczny, energiczny, dyplomatyczny, interesujący się innymi, chętny do pomocy, serdeczny. Inne cechy: nieprzeciętnie zdolny do empatii, wczuwania się; charyzmatyczny, kochający ludzi, posiada osobowość doskonałego przywódcy grupy roboczej, można na nim polegać, nie zawsze potrafi się wyplątać ze związku lub układu, komunikatywny, doskonały partner, czasami dla świętego spokoju pozostaje pod pantoflem, dążący do doskonałości, czasami popada w depresję. Najbardziej wskazana praca: kółka lub kluby rozrywkowe, grupy robocze, dobra jest zarówno rola przywódcy, jak i szeregowego pracownika.

E Y M O   Ekstrawertyk rozumnie obserwujący, intuicyjny: logiczny, zdecydowany, planujący, twardy, rozumiejący strategicznie, wyzywający, teoretyzujący, sprawiedliwy, opanowany, bezpośredni, obiektywny, krytyczny. Inne cechy: urodzony “dowódca”; zwykle gotowy do konfrontacji i elokwencji posuniętej do granic arogancji. Najbardziej wskazana praca: wysokie stanowiska, funkcje kierownicze, wszędzie tam,  gdzie jest wymagana wyobraźnia i intuicja.

Rozwiąż test:

Zapraszamy na inne nasze stronyTwitterFacebookGooglePlusLinkedin

Poznaj swoją osobowość i wypełnij test

psychoterapia

Osobowość na podstawie 16 wyróżnionych typów

Michal Čakrt (1996) w swojej książce Kto jest kim. Typy osobowości dla menadżerów, wymienił 16 typów osobowości. Niniejszy test jest opracowany na podstawie ankiety w niej zamieszczonej, jednak niektóre pozycje zostały przekształcone w celu możliwości  utworzenia narzędzia.

Uwaga: tego testu osobowości nie można zaliczyć do testów psychologicznych, gdyż nie jest on zgodny ze standardami psychometrycznymi. Skonstruowany został na podstawie ankiety do diagnozy osobowości, która według Michala Čakrta (1996) jest wynikiem pracy wieloletnich badań psychologów z całego świata. Jednakże, jeśli nie zgadzasz się z wynikiem testu to masz rację. Autorka niniejszego testu i firma “Rozwój” Wioleta Smerecka-Biel nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji. 

Instrukcja wykonania testu – ankiety

Usiądź w spokojnym miejscu, uważnie przeczytaj test i odnieś się do 56 twierdzeń zaznaczając  TAK lub NIE. Aby zobaczyć wyniki testu musisz zaznaczyć wszystkie odpowiedzi kliknąć na zieloną ikonkę z napisem WYNIK. Najlepsza odpowiedź zazwyczaj się taka, która przychodzi Ci pierwsza do głowy. Nie ma odpowiedzi dobrych i złych. Wypełnienie testu zajmuje około 10 minut. Życzymy miłej zabawy !

Interpretacja testu 16 typów osobowości

Rezultatem wypełnienia testu są dwa wyniki:

  • dowiesz się czy jesteś ekstrawertykiem/introwertykiem oraz czy kierujesz się bardziej intuicją (przeczuciem, tzw. “olśnieniem”, ) czy doznaniami (logiką, precyzją, dedukcyjną konstrukcją);
  • dowiesz się czy w swoim działaniu opierasz się na rozumowaniu/uczuciach oraz czy wolisz obserwować i odkładać decyzje na później/oceniać to co już jest;
  • oznaczenia literowe dwóch wyników końcowych należy połączyć razem i w ten sposób odczytać informację na temat typu własnej osobowości. Dowiesz się także w jakim zawodzie możesz poczuć się najlepiej.

Opis 16 typów osobowości

I D M C  Introwertyk rozumnie oceniający, doznaniowy: ceniący fakty, precyzyjny, sympatyczny, solidny, stały, praktyczny, dobrze zorganizowany, szanujący obowiązki, rozumny, ofiarny, dotrzymujący obietnic, realista. Inne cechy: rozsądny, racjonalny, bezosobowy, logiczny i zdecydowany w sprawach praktycznych, szybko przechodzi od słów do czynów; mało empatyczny, nie potrafi uświadomić sobie konsekwencji swych poczynań i decyzji w stosunku do innych osób; szanuje tradycje takie jak rodzina, kościół; prawie zawsze dotrzymuje obietnicy; cierpliwie i pokornie dotrzymuje ustalonych reguł; najbardziej przemawia do niego poczucie obowiązku; czci hierarchię w domu i w pracy; lubi ład, porządek, umiar i celowość; bywa członkiem różnych organizacji, klubów i społeczeństw; celebruje rytuały z okazji wydarzeń i rocznic; stawia na pierwszym miejscu pracę, a potem rodzinę i dom; potrafi poświęcić się pracy aż do granicy zagrożenia zdrowia i życia; najchętniej pracuje sam. Najbardziej wskazana praca: audytor, kontroler w banku, inżynier budowlany i konstruktor, księgowy, urzędnik skarbowy, policjant, pracownik w siłach zbrojnych, w bibliotekach i archiwach.

I D U C  Introwertyk uczuciowo oceniający, doznaniowy: skupiony na szczegółach, staranny, tradycjonalista, lojalny, cierpliwy, praktyczny, dobrze zorganizowany, szanujący służenie innym, oddany, opiekuńczy, konsekwentny, odpowiedzialny, kierownicze i odpowiedzialne stanowiska. Inne cechy: potrafi być wrażliwy na preferencje innych; chce być użyteczny i wychodzić naprzeciw oczekiwaniom bliźnich; ma szacunek dla historii i wierzy w sens kontynuowania ciągłości; skłonny do wyrzeczeń dla poświęcenia się pracy; dostosowuje się do regulaminów i obowiązujących przepisów; wyjątkowo solidny w pracy; ma doskonale rozwinięte poczucie sprawiedliwości; oszczędny; szanuje i respektuje oficjalne tytuły, symbole stanowisk, wpływów i urzędów; miły, solidny i wrażliwy. Najbardziej wskazana praca: sekretarka, opieka na chorymi i starszymi, lekarz, założyciel organizacji dobroczynnej czy przytułku, asystent, pielęgniarz, pracownik w szkole i w innych instytucjach dla dzieci, dział obsługi klienta, stanowiska kierownicze średniego szczebla, ekolog.

I D M O   Introwertyk rozumnie obserwujący, doznaniowy: logiczny, pożyteczny, praktyczny, realista, ceniący fakty, analityczny, wiedzący co należy, niezależny, lubiący przygody, spontaniczny, zdolny do przystosowania się, stanowczy. Inne cechy: stara się próbować wszystkiego naraz, czynność nie może być podporządkowana celowi i jemu służyć (musi posiadać urok niezależny od wyników); zwolennik egalitaryzmu i oddany swoim braciom i siostrom aż po grób; potrafi walczyć z autorytetami; robi to, co sam uzna za prawidłowe; jest zwolennikiem jak najbardziej oszczędnych metod i procedur; ma osobowość najbardziej lakoniczną i zachowuje się z dużą rezerwą ze wszystkich typów; bardzo odważny; szkoła jest dla niego poza obszarem zainteresowań; jest pospieszny, bezpośredni, nieortodoksyjny, mało dyplomatyczny; obcy jemu jest demokratyczny styl kierowania ludźmi; potrafi się sam motywować; trudny do pokierowania. Najbardziej wskazana praca: kierowca formuły 1, spadochroniarz, nurek, alpinista, sportowiec, myśliwy, inżynier i mechanik  w dziedzinach stosowanych, prawnik, analityk inwestycji, dziennikarz, śledczy w specjalnych oddziałach lub w brygadach antyterrorystycznych.

I D U O   Introwertyk uczuciowo obserwujący, doznaniowy: opiekujący się innymi, delikatny, skromny, zdolny do przystosowania się, wrażliwy, współpracujący, ma dobrą zdolność obserwacji, lojalny, ufny, spontaniczny, pełny zrozumienia dla innych, harmonijny. Inne cechy: miłośnik sztuki; potrafi być hedonistyczny i impulsywny; nie potrafi w skupieniu i szczegółowo planować, starannie się przygotowywać i ćwiczyć; zachowanie jego sprawia wrażenie, iż nie odczuwa zmęczenia, bólu i strachu; bywa bezwarunkowo i bezgranicznie przychylny; nie ma potrzeby dzielenia swojej radości z nikim innym, nawet z bliskimi osobami; Najbardziej wskazana praca: tłumacz, muzyk, tancerz, dyrygent, malarz artystyczny, sportowiec, aktor, degustator.

I Y U C   Introwertyk uczuciowo oceniający, intuicyjnyzaangażowany, lojalny, empatyczny, twórczy, intensywny, głęboki, zdecydowany, mający koncepcję, wrażliwy, z rezerwą, myślący globalnie, idealista. Inne cechy: głęboki, roztropny i skomplikowany, potrafi sprostać wieloaspektowym zadaniom i problemom; interesuje się ludźmi i chce im pomagać; ma niezmiernie bogate życie wewnętrzne, łatwo daje się zranić; jest bardzo stały i ceni sobie swoją wewnętrzną integralność; szanuje wierność wartościom i zasadom; jest dobrym, twórczym uczniem i studentem; jest odpowiedzialny, bardzo empatyczny; woli sytuację, w której może się z kimś zgodzić; ma ogromną fantazję i wyobraźnię; najbardziej poetyczny ze wszystkich typów osobowości; komunikatywny; nie ma problemów w związkach z najbliższymi w grupach koleżeńskich czy w pracy; niezbyt dobrze sobie radzi z krytyką, ma największe tendencje samobójcze ze wszystkich typów osobowości; jest wiernym i oddanym partnerem. Najbardziej wskazana praca: lekarz, psychiatra, psycholog, terapeuta, kariera duchownego, związana z twórczością artystyczną, dział personalny, opieka społeczna, dział reklamacji, doradca, sprzedawca.

I Y M C   Introwertyk rozumnie oceniający, intuicyjnyniezależny, logiczny, krytyczny, oryginalny, stały w poglądach, wizjoner, wymagający, ceniący prywatność, myślący kontekstowo, autonomiczny, teoretyzujący, myślący systemowo. Inne cechy: ma najmocniejszą ze wszystkich typów wiarę w siebie; indywidualista; według niego ludzie i rzeczy maja służyć pozytywnym i konkretnym celom; ma skłonność do skrajnego pragmatyzmu; bardzo otwarty na nowe wizje i wyobrażenia; zdarza się, że jest bardzo ściśle skoncentrowany na jakimś celu i nie widzi ani słyszy niczego innego; jego zachowanie nie zawsze koreluje z odczuciami; w kontaktach towarzyskich często zachowuje się z wyższością; zazwyczaj lepiej sobie radzi w pracy niż poza nią; zarówno w domu, jak i w pracy niechętnie trzyma się utartych reguł; na skłonność do nieustannego poprawiania i udoskonalania; w sferze uczuciowej jest bardzo wrażliwy, często to ukrywa pod grubą i chłodną skorupą. Najbardziej wskazana praca: budowniczy, konstruktor, naukowiec, polityk, wysokie stanowiska menadżerskie.

I Y U O   Introwertyk uczuciowo obserwujący, intuicyjnyempatyczny, delikatny, etyczny, zdolny do adaptacji, zaangażowany, lojalny, twórczy, oddany, ciekawy świata, głęboki, wstrzemięźliwy, rozumiejący innych. Inne cechy: spokojny, rozważny i miły w obejściu; potrafi nawiązać głębokie, bliskie związki jedynie z kilkoma osobami; ma spore poczucie humoru wynikające z wewnętrznego świata jego wartości; jest skłonny ponosić wielkie ofiary w imię tego, w co wierzy; potrafi być bezlitosny wobec zdrajców i renegatów, chociaż sam się nim staje; niezwykle wrażliwy na zło i ciemne sprawy; myśli i decyduje w kategoriach czarno-białych; nie lubi, kiedy mu się przerywa jeśli coś robi; bardzo oddany rodzinie i swojej pracy; przyjemnie się z nim współpracuje; przyjazny i sympatyczny; nie potrafi wybaczać; perfekcjonista. Najbardziej wskazana praca: naukowiec.

I Y M O   Introwertyk rozumnie obserwujący, intuicyjny: logiczny, sceptyczny, preferujący wiedzę, oderwany, teoretyzujący, z rezerwą, precyzyjny, niezależny, spekulatywny, oryginalny, autonomiczny, stanowczy. Inne cechy: najbardziej precyzyjny w wyrażaniu swoich myśli; bezlitośnie logiczny, skupiony na istocie sprawy; najchętniej pracujący w samotności, w ciszy; domator, model roztargnionego profesora; intelektualnie niezależny; zdarza się, iż jest nietaktowny i nieczuły. Najbardziej wskazana praca: architekt budowli czy konstrukcji, matematyk, naukowiec, filozof, pedagog w pracy ze starszą i bardziej dojrzałą młodzieżą.

E D M C   Ekstrawertyk rozumnie oceniający, doznaniowy: ceniący działanie, zdolny do adaptacji, wesoły, elastyczny, energiczny, błyskotliwy, spontaniczny, pragmatyczny, beztroski, elokwentny, otwarty, zwinny, zręczny. Inne cechy: dobry kolega, gorszy przyjaciel; potrafi uciec się do manipulacji, być bezlitośnie pragmatyczny; żyje chwilą, nie dba o jutro, bywa nieobliczalny; nie powinien mieć problemu z oddzieleniem pracy od domu. Najbardziej wskazana praca: negocjator, mediator.

E D U C   Ekstrawertyk uczuciowo oceniający, doznaniowyentuzjastyczny, zdolny do adaptacji, lubiący zabawę, przyjazny, witalny, towarzyski, elokwentny, współpracujący, beztroski, tolerancyjny, otwarty, sympatyczny. Inne cechy: przyjazny, urokliwy, ma optymistyczny stosunek do ludzi; ulubiony wspólnik i partner; wrażliwy; nie znosi izolacji od ludzi i samotności, często zna najnowsze trendy w modzie; łatwo poddaje się wpływom innych; może być źródłem inspiracji i wzruszeń; analiza danych i punktualność nie jest jego mocną stroną. Najbardziej wskazana praca: dział propagandy, public relations, organizator sprzedaży, nauczyciel nauczania początkowego, sfera socjalna, artysta, pracownik pogotowia, pielęgniarz.

E D M O   Ekstrawertyk  rozumnie obserwujący, doznaniowy: logiczny, zdecydowany, systematyczny, obiektywny, wydajny, bezpośredni, praktyczny, dobrze zorganizowany, bezosobowy, odpowiedzialny, uporządkowany, konsekwentny. Inne cechy: dobrze zna swoje środowisko, zarówno w domu, jak i w pracy; doskonały organizator; lubi jak w życiu prywatnym wszystko zazwyczaj odbywa się zgodnie z tradycją i normą. Najbardziej wskazana praca: w tradycyjnych i szanowanych instytucjach, gdzie trzeba umieć oddzielić uczucia od potrzeb instytucji.

E D U O   Ekstrawertyk uczuciowo obserwujący, doznaniowy: odpowiedzialny, lojalny, konsekwentny, z osobistym zaangażowaniem, towarzyski, harmonijny, zdolny do współpracy, taktowny, precyzyjny, współczujący, tradycyjny, wychodzący naprzeciw. Inne cechy: najbardziej towarzyski typ osobowosci; ma skłonności do idealizowania kogokolwiek lub czegokolwiek; głównie służy innym; jego działania są dobrze zorganizowane; opiekuńczy, wrażliwy, czuły, serdeczny; pielęgnuje tradycje; potrzebuje stałego doceniania i potwierdzania sympatii dla swojej osoby; solidny w wypełnianiu swoich obowiązków, czci autorytety; bywa wykorzystywany przez innych. Najbardziej wskazana praca: sprzedawca, praca w służbie zdrowia, w szkołach.

E Y U C   Ekstrawertyk uczuciowo oceniający, intuicyjny: twórczy, ciekawy świata, entuzjastyczny, elastyczny, spontaniczny, ekspresywny, niezależny, przyjazny, wrażliwy, energiczny, z wyobraźnią. Inne cechy: potrafi kochać i nienawidzić bezkrytycznie, namiętnie i niewiarygodnie, wesoły, pogodny, pełen zapału i pomysłów, ma wyobraźnię; rozwiązuje niemal każdy problem; nie znosi rutyny; uważny słuchacz i oddany obrońca; bywa zmienny, depresyjny, ma skłonność do migren. Najbardziej wskazana praca: wszędzie tam, gdzie jest wiele ludzi, bez sztywnych reguł i norm.

E Y M C   Ekstrawertyk rozumnie oceniający, intuicyjnyprzedsiębiorczy, niezależny, elokwentny, oceniający strategicznie, twórczy, wyzywający, analityczny, mądry, zdolny, poddający w wątpliwość, teoretyzujący, zdolny do adaptacji. Inne cechy: doskonały analityk, cierpliwy, mający wiele pomysłów, elokwentny, wizjoner; utrzymuje stały krąg przyjaciół i znajomych; raczej z natury nieśmiały, nie lubi rutyny. Najbardziej wskazana praca: wynalazca i konstruktor.

E Y U O   Ekstrawertyk uczuciowo obserwujący, intuicyjnylojalny, idealista, indywidualista, elokwentny, odpowiedzialny, ekspresywny, entuzjastyczny, energiczny, dyplomatyczny, interesujący się innymi, chętny do pomocy, serdeczny. Inne cechy: nieprzeciętnie zdolny do empatii, wczuwania się; charyzmatyczny, kochający ludzi, posiada osobowość doskonałego przywódcy grupy roboczej, można na nim polegać, nie zawsze potrafi się wyplątać ze związku lub układu, komunikatywny, doskonały partner, czasami dla świętego spokoju pozostaje pod pantoflem, dążący do doskonałości, czasami popada w depresję. Najbardziej wskazana praca: kółka lub kluby rozrywkowe, grupy robocze, dobra jest zarówno rola przywódcy, jak i szeregowego pracownika.

E Y M O   Ekstrawertyk rozumnie obserwujący, intuicyjny: logiczny, zdecydowany, planujący, twardy, rozumiejący strategicznie, wyzywający, teoretyzujący, sprawiedliwy, opanowany, bezpośredni, obiektywny, krytyczny. Inne cechy: urodzony “dowódca”; zwykle gotowy do konfrontacji i elokwencji posuniętej do granic arogancji. Najbardziej wskazana praca: wysokie stanowiska, funkcje kierownicze, wszędzie tam,  gdzie jest wymagana wyobraźnia i intuicja.

Rozwiąż test:

Zapraszamy na inne nasze stronyTwitterFacebookGooglePlusLinkedin
PsychoterapiaTwitterFacebookGooglePlusLinkedinBadania psychologiczne